BARNVAKTSJOBB I STOCKHOLM

Barnvaktsjobb är en del av av barnvaktsförmedlingen Nanny by Tellus.

Vi är den enda barnvaktsförmedlingen som har en direkt koppling till förskolan. Genom förskoleverksamheten Tellusbarn som driver över 20 förskolor i Stockholm. Vi har goda kunskaper om barnens utveckling, säkerhet och samspelet mellan barn och vuxna. Inom företaget har vi lång erfarenhet av samarbete med familjer i olika livssituationer och vi vet hur viktigt det är med noggrann rekrytering av kollegor som har förmågan att kombinera barnperspektivet med föräldraservice.

Ta hand om barnen